Rasulullah dan Istri-istrinya [bagian 1/2]

Sampai-sampai beliau pernah mengajak Aisya Ummul Mukminin r.a berlomba lari untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang beliau terhadapnya.

____________________________________________

Keberadaan Rasulullah saw sebagai pemimpin, setiap harinya tersibukkan dengan beragam persoalan umat, mengurusi dan membimbing mereka. Namun hal itu tidak menjadi alasan beliau untuk tidak meluangkan waktu membantu istrinya dirumah. Bahkan didapati beliau adalah orang yang perhatian terhadap pekerjaan di dalam rumah, sebagaimana persaksian Aisyah r.a ketika ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullahsaw di dalam rumah. Aisyah r.a mengatakan :

“Beliau biasa membantu istrinya. Bila datang waktu shalat beliau pun keluara untuk menunaikannya.” (H.R Bukhari)

Beliau bahkan ikut turun tangan untuk meringankan pekerjaan yang ada, seperti perkataan Aisyah r.a. :

“Beliau manusia sebagaimana manusia yang lain. Beliau membersihkan pakainnya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri”. (H.R Bukhari)

Demikianlah contoh sebuah ketawaduan dan sikap rendah hati (tidak takabur) serta tidak memberatkan orang lain. Beliau turut mengerjakan dan membantu pekerjaan rumah tangga. Seorang hamba Allah yang terpilih tidaklah segan mengerjakan itu semua.

Sifat penuh pengertian, kelembutan, kesabaran dan mau memaklumi keadaan istri amat lekat pada diri Rasulullah. Rasulullah saw sangat penyayang, penuh kasih, berakhlak bagus , dan bergaul dengan baik terhadap keluarga, istri dan selain mereka.

Nabi Muhammad saw sangat baik hubungannya dengan istri beliau. Wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan bercumbu rayu. Beliau selalu bersikap lembut dan melapangkan mereka dalam hal nafkah, serta tertawa bersama. Sampai-sampai beliau pernah mengajak Aisya Ummul Mukminin r.a berlomba lari untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang beliau terhadapnya.

Rasulullah saw memiliki etika berumah tangga yang paling mulia dan sederhana. Beliau selaku Nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggu derajatnya telah memberikan sebuah contoh yang berharga. Beliau selalu berlaku baik kepada sang istri dan dalah hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum hawa. Yaitu menjadi seorang istru yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya.

Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Kaum hawa memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Rasulullah pernah menjawab pertanyaa ‘Amr bin Al-`ash r.a seputar masalah ini. Lalu beliau menjelaskan kepadanya bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal.

Amr bin Al-`Ash r.a pernah bertanya kepada Rasulullah saw : “Siapakan orang yang paling engkau cintai ?” beliau menjawab: “Aisyah!” (Muttafaq ’alaih)

Barangsiapa yang mengidamkan kebahagiaan rumah tangga, hendaklah ia memperhatikan kisah-kisah ‘Aisyah r.a bersama Rasulullah. Lihatlah kiat-kiat Rasulullah dalam membahagiakan “Aisyah r.a.

Dari ‘Aisyah r.a ia berkata :

“Aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah saw dari satu bejana.” (H.R. Bukhari)

Diantara kemulian akhlah Rasulullah saw dan keharmonisan rumah tangga beliau ialah memanggil `Aisyah r.a dengan nama kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat hatinya gembira.

Asiyah r.a menuturkan : Pada suatu haru Rasulullah saw berkata kepadanya :

Wahai ‘Aisyi (panggilan kesayangan ‘Aisyah r.a), Malaikat Jibril as tadi menyampaikan salam buatmu” (Muttaq ‘alaih)

Rasulullah tidak melewatkan kesempatan sedikitpun kecuali beliau manfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan.

sumber:lihat di bagian 2

Rasulullah dan Istri-istrinya [bagian 2/2]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s